Najlepsza inwestycja
Najlepsza inwestycja

Słowo „inwestycyjny” bezpośrednio kojarzy się z pomnażaniem środków pieniężnych. Inwestycyjny może być fundusz. 

Fundusz inwestycyjny to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wygodę w zarządzaniu swoimi oszczędnościami. Inwestorzy, którzy nie dysponują wystarczającym poziomem wiedzy na temat rynku kapitałowego, aby inwestować indywidualnie mogą powierzyć swoje środki specjalistom z TFI.
Przy inwestowaniu w fundusz inwestycyjny bardzo ważna jest dywersyfikacja portfela.

Coraz częściej towarzystwa inwestycyjne tworzą w ramach tzw. „parasola” jeden fundusz inwestycyjny, a w jego ramach kilka lub kilkanaście subfunduszy. Taka konstrukcja prawna pozwala na wygodniejszą dywersyfikację. Dlaczego zróżnicowanie portfela jest aż tak ważne? Inwestowanie w fundusz inwestycyjny, który lokuje swoje aktywa w akcje nie daje pewności, że zapewni on dodatnią stopę zwrotu – jest bardzo ryzykowany. Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko inwestycyjny zaleca się, aby środki inwestycyjne były ulokowane zarówno w funduszach inwestycyjnych ryzykowanych (agresywnych), ale także w tych bezpiecznych np. obligacji. Należy jednak pamiętać, że dywersyfikacja nie uchroni inwestora na 100 % od poniesionych strat, ale może je w sposób zdecydowany zmniejszyć.

Fundusz inwestycyjny powinien być wybrany w oparciu o: zalecany horyzont inwestycyjny, poziom ryzyka inwestycyjnego, ale również politykę inwestycyjną.

You Might Also Like

Gwarancja na prace budowlane

Faktoring dla małych firm

Faktoring dla małych firm

Gdzie pożyczyć pieniądze bez dochodów? Sprawdź!

Gdzie pożyczyć pieniądze bez dochodów? Sprawdź!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *