Faktoring w Polsce. Jego istota oraz rodzaje
Faktoring w Polsce. Jego istota oraz rodzaje

Faktoring to jeden ze sposobów zapewnienia przedsiębiorstwu stałego finansowania. Jest to nabycie na podstawie cesji praw do pieniężnej wierzytelności handlowej przed nadejściem terminu tej płatności. Faktoring można podzielić na niepełny, pełny oraz odwrotny.

Pojęcie faktoringu nie jest jeszcze de facto zdefiniowane w polskim systemie prawnym, a jego praktyka opiera się przede wszystkim na szeroko pojętej zasadzie swobody umów. Tak więc, faktoring w Polsce jest obecnie uznawany za niezbędne narzędzie finansowe, które jest skierowane głównie do firm, które sprzedają swoje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności.

Faktoring niepełny

Według słownika pojęć – faktoring niepełny, niewłaściwy (recourse factoring) występuje wówczas, gdy faktor kupuje wierzytelności faktoranta z możliwością regresu w stosunku do niego w razie niewypłacalności dłużnika. W takiej sytuacji faktorant jest zobowiązany do dokonania zapłaty faktorowi. Taka forma faktoringu powinna być stosowana przede wszystkim w razie finansowania kredytów kupieckich udzielanych przez dostawcę dla godnych zaufania odbiorców, kiedy to wydłużone terminy płatności wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności.

Faktoring pełny

Faktoring pełny, właściwy (non-recourse factoring) występuje wówczas, gdy faktor w całości przejmuje na siebie od sprzedającego ryzyko niewypłacalności dłużnika. Ta forma faktoringu jest korzystna dla zbywającego wierzytelności, ponieważ po dokonaniu transakcji sprzedaży na rzecz dłużnika faktorant od razu dysponuje środkami finansowymi i wyzbywa się odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność dłużnika. Faktoring pełny przenosi odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika na faktora.

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany (mixed factoring), czyli połączenie faktoringu pełnego i niepełnego, występuje wówczas, gdy faktor kupuje wierzytelności faktoranta i oboje dzielą się ryzykiem zaznaczając w umowie, w jakich przypadkach oraz w jakim stopniu ponoszą ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Więcej informacji na temat faktoringu można uzyskać pod adresem: http://www.kuke-finance.pl/ 

Podobne ciekawe

Czy warto inwestować w reklamę?

Czy warto inwestować w reklamę?

Zintegrowany system ERP

Zintegrowany system ERP

POIR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP

POIR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *