POIR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP
POIR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  – działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Drugi etap projektu mającego na celu udzielenie pomocy finansowej, dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie opracowanie oraz wdrożenie swojego pomysłu na innowację technologiczną produktu (wyrobu/usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego sporządzoną przez jednostkę naukową.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczą otrzymane w I etapie dofinansowanie, mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego w II etapie na proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Kto może być wykonawcą usługi w ramach projektu?

Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Muszą być to jednostki naukowe posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz ich siedziba znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Bony na innowacje

POIR 2.3.2 bony na innowacje dla MŚP – ważne informacje

Projekty oceniane będą pod kątem faktycznej użyteczności (przydatności) projektu dla przedsiębiorcy. Dodatkowo brana pod uwagę będzie zasadność oraz racjonalność realizacji projektu, a także jego wpływ na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy.

Jeśli zostanie wskazana innowacyjność produktowa obowiązkowe będzie jej uzasadnienie. Odpowiedzieć na pytanie czy zaspokaja faktyczne potrzeby konsumentów oraz jednoznacznie wskazać konkurencyjność produktu względem innych podobnych już istniejących na rynku.

Kolejnym punktem jest udowodnienie innowacji procesowej. Jaki (pozytywny) wpływ ma końcowy rezultat projektu na przedsiębiorstwo oraz jego konsumentów lub uzasadnić znaczącą podwyżkę jakości świadczonych usług.

Składanie wniosku o dofinansowanie

Wiele osób składa źle wypełnione wnioski, skutkiem czego jest brak przyznanego dofinansowania.
Jeśli nie jesteś czegoś pewien pamiętaj, że zawsze można skorzystać z bezpłatnych konsultacji. 

Specjalistyczne firmy potrafią, jak nikt inny, skutecznie pozyskiwać dofinansowanie unijne z funduszy europejskich dla firm inwestujących w swój rozwój poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii oraz biznesowych rozwiązań informatycznych.

Zadzwoń, umów się, dopytaj i oderwij swój bon na innowację.

Podobne ciekawe

Czy warto inwestować w reklamę?

Czy warto inwestować w reklamę?

Zintegrowany system ERP

Zintegrowany system ERP

Pożyczka w 15 min? Jak to możliwe?

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *