Odszkodowanie powypadkowe
Odszkodowanie powypadkowe

Sporządzony przez policję protokół powypadkowy oraz wszelka dokumentacja medyczna o charakterze doznanych obrażeń stanowiąc podstawę do ubiegania się o uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego dla poszkodowanych w wypadku.

 

 

Prawo ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie (za cierpienie i doznane obrażenia ciała) przysługuje więc po pierwsze kierowcy, który poniósł w wyniku wypadku straty materialne (obejmujące głównie koszt zniszczenia pojazdu) oraz ewentualny uszczerbek na zdrowiu, a po drugie pozostałym pasażerom, który ucierpieli w wyniku wypadku. Poszkodowani mają jedynie 3 lata na dochodzenie swoich praw od towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawnia się po tym okresie. Jedyny wyjątek w tym względzie dotyczy osób poszkodowanych przez skazanego prawomocnym wyrokiem karnym, który może żądać odszkodowania do czasu 20 lat od momentu zajścia szkody.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić bezsporną kwotę odszkodowania już w przeciągu 30 dni od zawiadomienia o szkodzie. Zaniedbanie powyższych terminów powinno skutkować wniesieniem skargi do rzecznika ubezpieczonych, jednak niska świadomość prawna wśród poszkodowanych sprawia, że często na tym etapie wycofują się z podejmowania dalszych działań. Tymczasem polisa sprawcy może pokryć nawet wysokie koszty leczenia i to przez długi okres powrotu do zdrowia, co więcej odszkodowania powypadkowe obejmują też koszty utraconego zarobku, wydatki na dojazdy związane z leczeniem i fachową opieką, a nawet zniszczone podczas wypadku rzeczy osobiste, za które przedstawiliśmy rachunki. Dlatego nie warto rezygnować z dochodzenia swojego prawa do wynagrodzenia doznanej szkody, a w sytuacjach wyjątkowych trzeba tez rozważyć możliwość wystąpienia na drogę sądową.

You Might Also Like

Na czym polega Program Operacyjny Inteligentny Rozwój?

Na czym polega Program Operacyjny Inteligentny Rozwój?

Gwarancja na prace budowlane

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *