Na czym polega Program Operacyjny Inteligentny Rozwój?
Na czym polega Program Operacyjny Inteligentny Rozwój?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 roku. Jest w całości realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a alokacja środków wynosi 8 614,1 mln euro. Dotyczy wdrożenia polityki spójności Unii Europejskiej obejmującej wzrost innowacji oraz obszaru badawczego.

Kto może skorzystać z POIR?

Beneficjentami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój są przede wszystkim przedsiębiorstwa (głównie z sektora MŚP), jednostki naukowe konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej, uczelnie, fundusze venture capital, specjalne strefy ekonomiczne oraz wiele innych.

program operacyjny inteligentny rozwój

Jakie projekty można zrealizować w ramach POIR?

Głównym celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wsparcie budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz instytucji biznesowych wspierających rozwój gospodarki kraju. Obejmuje m.in. zwiększenie poziomu przystosowania jednostek do warunków panujących na współczesnym rynku, zwiększenie jakości badań naukowych i rozwojowych oraz ich umiędzynarodowienie.

Projekty B+R

Program dotyczy wsparcia w realizacji przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Ich celem powinno być opracowanie skutecznych rozwiązań wraz z przygotowaniem instalacji pilotażowych oraz prototypów doświadczalnych. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój może także wspierać finansowo projekty związane z pracami rozwojowo-badawczymi nad realizacją instalacji pilotażowej.

Wsparcie innowacji

Finansowanie przez POIR może również dotyczyć wdrożenia nowego produktu na rynek, opartego na przeprowadzonych wcześniej działaniach rozwojowo-badawczych. Głównymi instrumentami finansowymi są: zasilenie kapitałowe przedsiębiorstw w trakcie tworzenia (preinkubacja) oraz nowych firm, finansowanie syndykatowe przez anioły biznesu, instrument pożyczkowy.

POIP obejmuje również wsparcie dla Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB) tworzonych zarówno w Warszawie, Rzeszowie, jak i całej Polsce, których celem jest realizacji wysokiej jakości badań naukowo-rozwojowych prowadzonych przez zespoły naukowców z Polski oraz zza granicy.

Podobne ciekawe

Czy warto inwestować w reklamę?

Czy warto inwestować w reklamę?

Zintegrowany system ERP

Zintegrowany system ERP

POIR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP

POIR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *