Polisy lokacyjne – nowy sposób na inwestycję
Polisy lokacyjne – nowy sposób na inwestycję

Na rynku usług finansowych jest bardzo szeroka oferta produktów inwestycyjnych. Obok wciąż popularnych lokat bankowych coraz większym zainteresowaniem cieszą się polisy lokacyjne, będące produktami depozytowymi oferowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe. 

Podstawową różnicą pomiędzy polisą lokacyjną a tradycyjną lokatą jest podatek od zysków kapitałowych, który jest obowiązkowy w przypadku produktu oferowanego przez banki, natomiast nie obejmuje propozycji przygotowanej przez ubezpieczycieli. Polisa lokacyjna ma formę polisy na życie i dożywocie, co stanowi podstawę do zwolnienia odsetek przez nią gwarantowanych z obowiązującego 19 % podatków od zysków kapitałowych. Zakładana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem inwestującym swój kapitał. Zawierana jest na pewien z góry określony czas – zwykle od 6 do 12 miesięcy – po upływie którego klient odzyskuje ulokowany kapitał wraz z należnymi odsetkami jako zyskiem ze zrealizowanej inwestycji.

Czym jeszcze różni się tradycyjna lokata inwestycyjna od polisy lokacyjnej, oprócz wspomnianego już podatku od zysków kapitałowych? Przede wszystkim polisy lokacyjne nie odnawiają się, dlatego po upływie określonego w umowie czasu, ulokowany kapitał, wraz z naliczonymi odsetkami, zostaje wypłacony. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku lokat, których obowiązujący termin można przedłużyć zgodnie z zasadami proponowanymi przez bank.

Środki pieniężne inwestowane w ramach polisy lokacyjnej mogą być dziedziczone przez osobę uposażoną, wskazaną w umowie, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Jednak wysokość oprocentowania wypłacona osobie uposażonej zależeć będzie od ustaleń zawartych w umowie między towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem. Zupełnie inne zasady obowiązują w przypadku lokat bankowych, gdzie ostateczna decyzja dotycząca przekazania kapitału wskazanemu w umowie spadkobiercy zależy od wyniku postępowania spadkowego.

Różnicę stanowi także gwarancja bezpieczeństwa lokowanego kapitału. Formą zabezpieczenia lokat bankowych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który obejmuje swoją gwarancją depozyty sięgające 50 tys. euro. Natomiast polisy lokacyjne zabezpieczane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który umożliwia odzyskanie znacznie mniejszej kwoty, sięgającej 30 tys. euro. W przypadku upadłości banku klient może liczyć na zwrot większej ilości środków pieniężnych aniżeli miałoby to miejsce w przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego.

Polisy lokacyjne czy innego rodzaju inwestycje alternatywne zyskują coraz większą popularność wśród indywidualnych inwestorów, którzy nie posiadając wiedzy w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi, często szukają najłatwiejszych, a zarazem efektywnych rozwiązań.

Podobne ciekawe

Chwilówki bez ERIF

Kredyt pozabankowy- czy to możliwe?

Jakie firmy pożyczkowe wybrać?

Sprawdź ranking chwilówek i podejmij decyzję

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *