Czym jest Andon?
Czym jest Andon?

Podczas procesu produkcji może dochodzić do incydentów, na pewien czas zakłócających lub wstrzymujących produkcję. W przeciwdziałaniu takim sytuacjom pomóc może zastosowanie urządzenia kontrolnego o nazwie Andon, który ma na celu wysłanie informacji o występujących problemach. Jego działania opiera się na komunikacji za pomocą sygnałów świetlnych, którym towarzyszyć mogą też sygnały dźwiękowe wywołujące  szybką rekację.
Sygnały świetlno – dźwiękowe  jasno informują pracowników o powstałym problemie. Proces wizualizacji może być zależny od rodzaju zagrożenia – kolor lampki może sugerować pracownikowi z jakim problemem ma do czynienia.

 

Podczas wystąpienia problemu dochodzi do Automatycznego Zatrzymania Linii ( Jidoka), którego celem jest niedopuszczenie do sytuacji, w której defekt przechodzi na następne stanowisko.  – pracownicy mają za zadanie zniwelowanie problemu, tak by w przyszłości nie dochodziło do podobnych zdarzeń.

Koniecznym warunkiem do prawidłowego działania systemu Andon jest prawidłowa komunikacja pomiędzy wszystkimi pracownikami produkcji. Dzięki temu proces będzie płynny a firma nie będzie narażona na ponoszenie strat. Podczas wdrażania tego systemu w firmie istotne jest przeprowadzenie szkoleń pracowniczych, które dają możliwość zapoznania się z systemem i odpowiednie wykonywanie jego wskazówek.

Według Akademii Lean Passion, prowadzącej szkolenia Lean z zakresu Lean Management, Andon może pełnić rolę sieci linek, których pociągnięcie powoduje zatrzymanie produkcji. Alarm uruchamiany jest przez pracownika, lub urządzenie. Działa w myśl zasady zapobiegania błędom:  „Nie przyjmuj wady, nie produkuj wady, nie wysyłaj wady.”

Poza zapobieganiem przekazywaniu błędów, system będzie miał jeszcze inne zadanie – mobilizowanie pracowników do wykrywania problemów i uruchamiania alarmu, co pozwoli na wcześniejsze wykrywanie nieprawidłowości i likwidację przeszkód w płynnej produkcji. Właściwe wdrożenie systemu Andon może przyczynić się do zmniejszenia zaangażowania pracowników wyższego szczebla, którzy w tym czasie mogą skupić się na swoich istotniejszych zadaniach.
Innowacyjny system Andon pomaga w zminimalizowaniu utraty czasu i wprowadza ułatwienia, pomagające pracownikom w codziennej pracy.

Więcej informacji na temat znaleźć można pod adresem: http://akademialp.pl/

Podobne ciekawe

Czy warto inwestować w reklamę?

Czy warto inwestować w reklamę?

Zintegrowany system ERP

Zintegrowany system ERP

POIR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP

POIR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *