Kategorie ryzyka w przedsiębiorstwie
Kategorie ryzyka w przedsiębiorstwie

Każde przedsiębiorstwo, które pragnie efektywnie prosperować na rynku, musi być przygotowane na pewne ryzyko związane z charakterem swojej działalności. W zależności od jej rodzaju, ryzyko to może być większe lub mniejsze, jednak zawsze stanowi nieodłączny element każdej formy biznesu.Istotą jest więc zrozumienie jakie są główne typy ryzyka i w jaki sposób mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa.

Identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie polega na oszacowaniu jakie kategorie mogą dotyczyć konkretnego przedsiębiorstwa i jakie mogę być ich potencjalne skutki.  Ryzyko rozpatruje się głównie według następujących kategorii: strategicznej, finansowej, operacyjnej oraz refutacyjnej.

Na charakter ryzyka wpływają również różne czynniki. Są to przede wszystkim czynniki zewnętrzne, czyli całe otoczenie przedsiębiorstwa – od klientów przez dostawców i konkurencje aż po czynniki ekonomiczne, prawne i polityczne oraz czynniki finansowe zależne od inwestycji, budżetu czy płynności firmy. Istotne są również czynniki operacyjne, które dotyczą kwestii związanych z prowadzeniem działalności, a także jakość zarządzania zależna od zespołu zarządzającego oraz sposobu organizacji pracy. Nie bez znacznie są też aspekty wewnętrzne, które odnoszą się do funkcjonowania kontroli wewnętrznej – prowadzenia dokumentacji, sposobu rejestracji wszystkich zdarzeń, nadzoru i sposobu podziału obowiązków oraz czynników wewnętrznych, za które uznaje się głównie wielkości organizacji, miejsca w branży oraz jakość świadczonych usług.

Z kolei z innej perspektywy wyróżnia się trzy kategorie ryzyka – zewnętrzną, operacyjną i związaną ze zmianą. Kategoria zewnętrzna odnosi się do środowiska zewnętrznego w jakim funkcjonuje firma. Firma nie posiada nad nim pełnej kontroli, jednak poprzez odpowiednie działania może zmniejszyć potencjalne ryzyko. Aspekt operacyjny dotyczy głównie kwestii związanych z realizacją zobowiązań, budowaniem i utrzymywaniem wydajności i potencjału oraz zarządzaniem ryzykiem. Czynniki związane ze zmianą to natomiast ryzyko odnoszące do realizacji nowych przedsięwzięć przez firmę, które wykraczają poza jej obecne zdolności.

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem jest bez wątpienie działalnością bardzo wymagającą, w której należy skupiać się nie tylko na kolejnych inwestycjach, ale również i ryzyku jakie się z nimi wiąże oraz jego potencjalnych skutkach.

Podobne ciekawe

Czy warto inwestować w reklamę?

Czy warto inwestować w reklamę?

Zintegrowany system ERP

Zintegrowany system ERP

POIR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP

POIR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *