Zasada działania funduszy inwestycyjnych
Zasada działania funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne to sposób na pomnażanie zgromadzonych środków pieniężnych. W fundusze mogą inwestować zarówno osoby fizyczne oraz prawne. Poprzez fakt, że w fundusze inwestuje duża liczba uczestników tworzy się pokaźny kapitał funduszy. Dzięki zgromadzonej dużej liczbie aktywów zarządzający funduszami mogą inwestować w instrumenty, które często nie są dostępne dla przeciętnego inwestora. 

 

Fundusze w Polsce działają na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusze cechuje przede wszystkim długość horyzontu inwestycyjnego, stopień ryzyka oraz skład portfela. W zdecydowanej większości funduszy, zalecany horyzont inwestycyjny to kilka lat. Jedynie fundusze pieniężne i gotówkowe mają najkrótszy zalecany horyzont inwestycyjny.

Ponadto fundusze są bardzo zróżnicowane pod względem ryzyka inwestycyjnego. Inwestorzy, którzy zgadzają się na niski stopień ryzyka inwestują w fundusze, w których portfelu można znaleźć przede wszystkim papiery dłużne. Inwestorzy skłonni do poniesienia większego ryzyka lokują swoje oszczędności w fundusze akcji krajowych czy zagranicznych, a także fundusze surowcowe czy nieruchomości.

Funduszami zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych TFI, które zatrudnia licencjonowanych przez KNF doradców inwestycyjnych. To właśnie m.in. doradcy inwestycyjni zarządzają funduszami.

Podobne ciekawe

Czy warto inwestować w reklamę?

Czy warto inwestować w reklamę?

Najtańsze pożyczki – ranking 2020

Najtańsze pożyczki – ranking 2020

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.